top of page

Самонасочващото се учене и аналогията за маратона

Updated: Sep 17, 2020Зара Дейвидсън (един от създателите на Enrol Yourself) и Рейчъл Добс (художник и преподавател) в един разговор за учебни маратони и самонасочващо се учене. Интервюто първоначално е публикувано в блога на Рейчъл.


Следя дейността на Enrol Yourself (проект за самостоятелно обучение, иницииран през 2016 г. от Зара Дейвидсън и Роксана Бачиан), тъй като се натъкнах на проекта, докато подготвях презентация за моето изследване „Изграждане на по-добре овластени местни общности чрез глобално онлайн обучение на локално ниво“. Ако не сте запознати с проекта, препоръчвам ви да изтеглите информационния пакет от http://www.enrolyourself.com.


Разговорът ми по Skype със Зара беше дълъг.


Рейчъл Добс (РД): Поканих ви да проведем този „дълъг разговор“, защото бих искала да разбера повече за вашите преживявания около самостоятелното обучение (като участник), както и за вашето участие в създаването и управлението на нова „платформа“ или формат за самостоятелно онлайн обучение (Enrol Yourself).


Описанието на атмосферата на Enrol Yourself и аналогията с учебния „маратон“ комуникира самостоятелното учене като лично предизвикателство – нещо, което изисква постоянство, тренинг и всеотдайност, а достигането до финала може да бъде отпразнувано както от участниците, така и от техните привърженици (и евентуално по-широка аудитория). Как стигнахте до тази конкретна аналогия или как помогна тя за фокусирането на процеса при първоначалното задаване на структурата на този модел?


Зара Дейвидсън (ЗД): Много добре казано. Хареса ми и частта, че празнуването на успеха е и за привържениците. Мисля, че аналогията всъщност просто „изскочи“ един ден. Не се е появила в рамките на обмислен процес. Въпреки това се борихме да реализираме идеята, така че знаехме, че имаме нужда от “кукичка”, от нещо, което да грабне хората. Мисля, че просто си казахме: „Това е като учебен маратон“. Веднага почувствахме, че това наистина е добра аналогия. Това ни помогна изключително много за създаването на концепцията и за мотивирането на останалите. От празен лист хартия – по отношение на това, което според тях е самостоятелно обучение – да достигат до начертаването на маршрут с основни етапи, при които могат да започнат да поставят целите си.


Това ни помогна – както споменахте Вие – да изградим процеса, тъй като успяхме да забележим елементи от аналогията, като и от аналогията за щафетата. Започнахме да мислим как могат да бъдат разпределени отговорностите между хората. Аналогията е хубава и поради факта, че маратонът не е нещо недостъпно – както често се случва при образованието. Всеки може да се справи с него, ако поеме ангажимент.


РД: Изказването „Всеки може да се справи, ако поеме ангажимент“ носи толкова положително настроение и е валидно за самостоятелното обучение и образованието в по-широк смисъл. Част от тази важна демократизация и отваряне на образованието по метода на Enrol Yourself изглежда е фокусирана върху демистифицирането на елементи на образователния дизайн (областите, които образователните институции преподават).


Като преподавател съм заинтересована от структурата на програмата Enrol Yourself и какво е информирало вашите избори при създаването ѝ. Има силен акцент върху подкрепата от равнопоставени хора, върху отчетността и върху динамиката на групата. Тези елементи не винаги са активният фокус на традиционните образователни и обучителни модели, които често се фокусират върху предоставянето на съдържание. Как успяхте да разпознаете тези елементи като ключови за самостоятелното учене? И как работят тези неща на практика?


ЗД: Откровеният отговор е, че по необходимост сме прибегнали до обратната връзка между равнопоставени хора, както и до дизайн метода. Едно от нещата, които ни мотивират, е това да създадем за себе си учебни преживявания, които не биха достигнали цените на формалното образование. Така че, когато мислихме как да осъществим тази идея, знаехме, че искаме да се учим в група. Почувствахме, че ако подобрим споделянето между членовете на групата, ако тези хора идват със собствения си житейски опит, можем да създадем обучение чрез споделяне, а не чрез размяна на пари.


Проучването последва едва след като се появи първоначалната идея, а не обратното. Ще добавя също, че имам личен интерес към всичко, което се децентрализира и самоорганизира. Отчасти това произтича от работата ми с “Форум за бъдеще” (Forum for the Future) – неправителствена дейност, насочена към формиране на устойчивост у организациите за разрешаване на комплексни предизвикателства, през които се изправят. Самоорганизиращите се структури често са светият граал в инициативите за устойчивост, където се опитвате да внедрите и поддържате промяна в културата или в практиките.


Проучваме степента, до която учебният маратон може да се самоорганизира. В момента ние ръководим процеса, както оставяме и много пространство и свобода, като се надяваме да постигнем баланс. Истински се интересувам от потенциала на дигиталните технологии, които да помогнат за намаляване на административната тежест от провеждането на един маратон и да помогнат за ефективното разпределение на отговорността между участниците.


Прочетете цялото интервю със Зара Дейвидсън в оригинал тук.


Автор: Зара Дейвидсън

Превод: Десислава Пътева

--

Впуснете се в 14-дневната ни трансформационна програма "Бъди дизайнер на живота си" или изберете индивидуалните модули, към които имате най-силен интерес. Разгледайте и целогодишният ни планер, с който ефективно можете да полагате цели и да ги постигате, като задавате свои собствени крайни срокове.

--

Разгледайте обучителните ни програми "Креативно лидерство" и "Дизайн мислене". Сега напълно адаптирани и за онлайн формат. --- За още вдъхновение на тема дизайн, креативност и иновации, посетете нашия Design and Creativity shop. ---

Последвайте ни в социалните мрежи и никога не изпускайте събитие или интересна история: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram и Youtube


コメント


bottom of page