top of page

За приликите и разликите между социални иновации и социално предприемачество

Updated: Sep 17, 2020

И как двата подхода могат да се възползват от дизайн мисленето

Социалните иновации не са нов феномен, но като че ли напоследък терминът става все по-актуален. Преди няколко години започнахме да говорим за социално предприемачество, а напоследък и за социални иновации. Двете понятия често се използват взаимозаменяемо и между тях се слага знак за равенство, и въпреки че между тях има доста прилики, разликите са съществени.


Какво е социално предприятие?

Социалното предприятие осъществява дейност, използвайки бизнес инструментариум и реализира голяма част от печалбата си от продажба на стоки и услуги, не разчитайки на донори и грантове. То преследва и социална цел и реинвестира значителен процент от печалбата си обратно в организацията. Социалното предприятие се отнася към това как една организация е основана, как генерира печалба, какво прави с тази печалба и как промотира социалните си цели.


Примери за социално предприемачество - в инфографиката по-долу.

Какво е социална иновация?

Социалната иновация се свързва с откриването на недоловена преди това нужда и адресирането й чрез инициатива (продукт, услуга, процес, програма, проект, платформа, модел), която предизвиква и в последствие променя статуквото и установените взаимоотношения или вярвания за по-широката социална система, в която е въведена.


След като социалната нужда е открита, тя трябва да бъде адресирана по устойчив начин, т.е. да има устойчив бизнес модел, който да осигури на организацията финансова жизнеспособност.


И последно - социално иновативните организации трябва да разтърсят индустрията или сферата си на действие, създавайки неравновесие и застрашавайки статуквото. Едно успешно социално иновативно решение в последствие се възприема от целия пазар.


Примери: реорганизиция на пенсионната и училищната системи, иновация в градския дизайн и справяне с комплексни предизвикателства като затлъстяването и липсата на физическа активност.


Голяма част от онова, което сега приемаме за даденост в обществения живот, е започнало като радикална иновация. Напр. достъпното здравеопазване, детските градини и правото жените да гласуват.

- Geoff Mulgan


За да бъде социално иновативно едно социално предприятие е необходимо не само да адресира някаква социална нужда. Изисква се да бъде идентифициран проблем, който до момента не е бил дефиниран.

Социалният предприемач решава даден проблем чрез бизнес подход и може да бъде оприличен на стартъп, който преследва и социално въздействие с дейността си освен реализиране на бизнес цели. Социалният иноватор решава проблема по много различни начини - той може да е служител в компания, част от правителствена структура или участник в хакатон.


Инфографиката по-долу представя ключови характеристики на социалните иновации и социалното предприемачество.И социалните иноватори и социалните предприемачи успешно прилагат дизайн мислене - метод за решаване на проблеми, който е фундаментално различен от другите начини за справяне с предизвикателства, тъй като е насочен към човека.


Подходът е особено ценен, тъй като често нашата страст се инвестира в идеи, които не дават очаквания резултат. Тук на помощ идва дизайн мисленето с целия си инструментариум да развие емпатия, да открие същината на проблема, да формулира точните въпроси, на които търсим отговори, да ни помогне да генерираме голям брой идеи и да селектираме най-добрите, които да прототипираме и тестваме с нашите клиенти или потребители.


Тестването на решението на ниво прототип и получаването на постоянна обратна връзка от крайните ползватели ни помага да инвестираме в нещо, което в последствие има голям шанс да работи.


Във видеото ще видите как дизайн мисленето се използва за социални иновации от бизнеса, неправителствените организации и публичната администрация.
В заключение, двете понятия имат допирни точки, но не означават едно и също нещо и следователно не трябва да се използват взаимозаменяемо.


- Фабрика 360

-------

Имате нужда от подкрепа при създаването на услуги и продукти с фокус върху клиента? Пишете ни на hey@fabrica360.eu и ще ви помогнем да разрушите коловозите във вашата организация и да изградите култура, поощряваща иновациите. --- Разгледайте обучителните ни програми "Креативно лидерство" и "Дизайн мислене". Сега напълно адаптирани и за онлайн формат. --- За още вдъхновение на тема дизайн, креативност и иновации, посетете нашия Design and Creativity shop. ---

Последвайте ни в социалните мрежи и никога не изпускайте събитие или интересна история: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram и Youtube

Comments


bottom of page