top of page

Митовете, витаещи около включващия дизайн

Updated: Sep 17, 2020

4 принципа на инклузивния дизайн, които трябва да следвате


Включващият дизайн все по-настъпателно взема превес пред традиционния модел на създаване на продукти и услуги, макар и около него да витаят някои митове. Тестването на вече готови стоки с фокус групи постепенно потъва в забвение. Продуктите вървят след клиентите, а не обратното. Прогресивните компании, включени в класацията Fortune 500, вече се уповават на опита и познанията на цели екипи от експерти в дизайна на услуги и продукти, за да могат да отговорят на реалните потребности и неизказани желания на своите потребители.


Един от основните митове, свързани с включващия дизайн е, че той е фокусиран само върху нуждите на хората с увреждания. Това обаче съвсем не е така. Инклузивният дизайн е насочен към създаване на продукти и услуги, които са достъпни за употреба от възможно най-много хора, без да е необходимо да се прави допълнителна адаптация или специализиран дизайн. Това дава възможност на хора с различни нужди и интереси да използват един и същ продукт в различна среда.


Друг мит, които се свързва с включващия дизайн е, че той е насочен към разработването на материални, осезаеми продукти. Въпреки това той много често се използва при създаването на технологични решения. Любопитно е, че и двата мита се разбиват на пух и прах от изследване, поръчано от Microsoft още през 2003 година. Целта на проучването е да разбере какви са различията между хората, особено когато става дума за „трудоспособни хора“ и „хора с увреждания“. Изводите от него са, че концепцията за „увреждане“ ограничава разбирането за достъпността на технологията, както и че ИТ индустрията трябва да помисли за по-широк кръг от хора, които могат да извлекат полза от нея.


Третият основен мит, свързан с включващия дизайн е, че той струва много. Истината е, че щетите, които нанася лошия дизайн се появяват по-късно в жизнения цикъл на продукта и могат да нанесат непоправими щети върху имиджа на марката заради разочарованите от продукта клиенти. Ако не разберете правилно хората и техните нужди, то това може да доведе до създаването на продукти, които ненужно предизвикват фрустрация, което намалява успеха на продукта в търговски аспект. Ползвателите започват да го връщат, а и разходите за обслужване на клиенти се увеличават.


Всяко решение, което една компания взема за дизайна на даден продукт или услуга, има потенциал да включва или изключва определени групи клиенти. Повечето проекти, свързани с разработването на нови продукти и услуги се фокусират върху сроковете и бюджета. Възприето е схващането, че усилията, които се влагат в дизайна, трябва да бъдат сведени до минимум, за да се намалят разходите и за да се намалят сроковете за лансирането на продукта. Този фокус може да влезе в разрез с внедряването на успешен търговски продукт. От включващия дизайн печелят както клиентите, така и бизнеса. Той разширява обхвата на продукта, предизвиква създаването на иновационни решения и помага на компанията да заеме социално отговорна позиция.


Възможно ли е обаче да се отговори на нуждите на всички, независимо към каква група, поколение или нация принадлежат? За разлика от „универсалния дизайн“ и „дизайнът за всички“, включващият дизайн не претендира, че е възможно да предложи продукт, който да адресира нуждите на цяла една нация. Но чрез него се разработват семейства от продукти и техни производни, за да могат да се покрият нуждите на възможно най-много хора. Освен това всеки индивидуален продукт има ясна таргет група, а снижаването на уменията, които трябва да притежава човек, за да използва продукта, помага той да достигне до по-широка аудитория.Ето 4 принципа, които можете да следвате при внедряването на включващия дизайн в нашата практика:


Открийте точките на изключване


Открийте точките, където се появява възможност за изключване на потенциални клиенти и ги използвайте, за да генерирате нови идеи и за да подчертаете възможностите за създаване на нови решения. Ако разбирате как и защо дадени групи от хора могат да бъдат изключени, то това може да помогне да предприемете конкретни стъпки към приобщаването на повече хора.


Идентифицирайте предизвикателства, свързани с конкретни ситуации


Изключването на клиенти може да се появи в конкретна ситуация. Помислете за средата, в която потребителят взаимодейства с продукта или услугата и проектирайте преживяване, чрез което можете да се докоснете до него в ежедневието му.


Установете какви предразсъдъци имате


Включете хора от различни общности в процеса на дизайн на продукта или услугата. Така потребителите не просто ще ви кажат от какво имат нужда, но ще ви помогнат да погледнете отвъд вашите собствени възможности и предразсъдъци при разработването на продукти и услуги.


Предлагайте различни начини за въвличане на клиенти и създайте решение, което удовлетворява нуждите на повече хора


Предложете на хората различни начини да се включат в преживяването. С различни възможности, ползвателите могат да изберат метод, който най-добре пасва на техните нужди. Разработването на решение само за една потребителска група може да бъде от полза за много по-широка публика.

- Фабрика 360


--


Преоткрийте своя креативен потенциал с нашите карти Connect the dots, които ще ви предизвикат да се впуснете в неподозивани приключения. Начертайте своите цели и планирайте всяка стъпка с най-новия ни планер, създаден специално за онези, за които новите начинания не стартират непременно с началото на новата година.

----

Впуснете се в 14-дневната ни трансформационна програма "Бъди дизайнер на живота си" или изберете индивидуалните модули, към които имате най-силен интересComments


bottom of page