top of page

Трите стълба на философията на „адаптивното учене“

Updated: Sep 17, 2020


Учебният маратон представлява 6-месечен акселератор, в които хора, които не са подредени от йерархия, ще си помагат, за да достигнат своите цели.

В този пост исках да разкрия кои са трите стълба на философията на Enrol Yourself, както и в какъв контекст са поставени. Тези стълбове стоят в основата на създаването на учебния маратон, а следователно и на нашия подход към осъществяването на целите.


Защо „адаптивно“?


Думата „адаптивен“ означава „характеризиращ се от или подлежащ на адаптация“. Повечето от нас са чували как променящият се свят ще продължи да изисква от все повече и повече хора да придобият навик да учат и да се развиват през целия си живот. Някои от нас вече преминават през тази промяна.


Но това е само върхът на много по-голям айсберг на промяната, който се разтапя заради екологичната криза. Същевременно степента на нейното въздействие се усеща по различен начин в различните части на света. Дори и тук, във Великобритания, обикновените хора усещат ефектите и се надига „екотревожност“. Изследванията показват, че това се отнася най-вече за младите хора, които имат различна степен на разбиране какво причинява тяхната тревога за бъдещето.


Няма да сбъркам, ако кажа, че ще преживеем още много преходи, пробиви и промени. Някои от тях ще наложим на самите себе си, а много други ще ни се случат, и то без да имаме контрол върху случващото се. Тези моменти на преход се случват, когато системите (независимо дали говорим за естествени системи, социални системи или затворена система, каквато е един човек) са най-уязвими.


„Хората имат нужда от подкрепа, за да могат да се справят с по-съществените промени. Една форма на трансформативно образование, която се фокусира върху развитието на компетенции за справяне с трудностите, несигурността и противоречивите чувства, които ни обземат, както и със силните емоции на притеснение, тъга и гняв, е основна нова област на изследване.“ – Мария Ояла, доцент по психология в Университета в Йоребру.


Въвлечени са преподаватели, коучове, учители, дизайнери на обучения – всеки помага на останалите да се учат и развиват. Въпреки че силата е в информацията, можем да видим нова фаза, изградена по линията „адаптивността е сила“.


Развитието на устойчивостта, адаптивността и способностите на индивида обикновено изисква инвестиция на огромно количество енергия. Може да изисква и известна инвестиция на пари, но е възможно да бъде въпрос на воля и решителност. Така или иначе, не всеки всеки може да инвестира ресурсите, с които разполагат останалите. Няма да преувелича, ако кажа, че това е голямо предизвикателство.

Чрез Enrol Yourself се опитвахме да разберем как да организираме хората и ресурсите по начин, който ще им помогне да усъвършенстват уменията си и да намалят инвестициите, които са необходими това да се случи. Философията ни на учене отразява най-добрия начин, по който знаем как да учим и основата, на която стъпваме.


Вертикално развитие и адаптивност


Хоризонталното развитие е функционално развитие на знанията и уменията, които усъвършенстваме според нивото на вашите познания, емоционална интелигентност и способност за изграждане на връзки. Вертикалното развитие е трансформацията на вашето мислене, на начина, по който се чувствате и по който се държите в света, за да подобрите нивото на вашите познания, емоционална интелигентност и способност за изграждане на връзки. Надграждането им увеличава вашите възможности. Когато някой иска да промени нещо или трябва да се справи с промяната, която му е наложена, възможностите му за реакция са много повече, както и стратегиите му за справяне. Това означава по-голяма адаптивност.


Мислете за хоризонталното развитие като за изтеглянето на ново приложение на вашето устройство, а за вертикалното развитие като за ъпгрейдване на операционна система. Вертикалното развитие е интердисциплинарно по своя характер и изисква интегриране на знания, умения, способности и нагласи.


Като имаме предвид тази цел – подхранване на вертикалното развитие и адаптивност – стигаме и до трите основни стълба. Обучението е задвижвано от равнопоставени хора (peer-powered), направлява се от само себе си (self-directed) и е базирано на дизайна (design-led). Смятам, че това може да се разглежда като силна комбинация, свързана с адаптивното учене, защото заедно обхващат социалното, личностното и професионалното. Тази интеграция на способности, знания и ресурси е в основата на вертикалното развитие. Но носи и собствени предизвикателства, които също се опитах да очертая по-подробно.

Хоризонталното развитие прилича на това да изтеглите ново приложение на вашето устройство, а вертикалното развитие - на ъпгрейдване на операционна система.

Учене, задвижвано от равнопоставени хора (обратна връзка от връстници, колаборативно, кооперативно учене)


Ученето, чиято движеща сила са хората, които не са подредени в йерархия, се основата на тяхното сътрудничество с цел да се посрещнат техните нужди чрез канализиране на енергията и ресурсите им, както и на възприемането на различни роли в различни ситуации – на учител, на фасилитатор, на човек, който те държи отговорен и т.н. Рос и Смит (1995) смятат, че успешно свършените учебни задачи са тези, които изискват сътрудничество, интелект, креативност и включват мислене на по-високо ниво. Според метаанализа на Джонсън и Джонсън обучаващите се, които са поставени в среда, в която си помагат, в сравнение с тези в среда, в която ученето е индивидуален процес или се извършва в конкуренция с останалите, постигат повече, вземат по-добри решения и имат по-високо самочувствие.


Ние сме на мнение, че такъв тип обучение, когато се ръководи от цел, представлява акт на гражданско участие. Това важи в особено голяма степен в среда, в която ученето през целия живот е начин на живот и рефлектира личните ценности, а и е в синхрон с нарастващите нужди на икономиката. Гражданско участие означава индивидуални и колективни действия, насочени към адресирането на въпроси от обществено значение.


Сътрудничеството с другите и самоорганизацията най-често отсъстват от традиционните педагогически модели на преподаване и обучение. Самоорганизацията е признак на социалните движения, основна характеристика, която работодателите търсят все повече и повече в служителите, а освен това е качество на устойчивите системи (които експертите по устойчивост посочват като ключова разлика между човешката и естествената система).


Ученето с хора, които са равни помежду си се основана на схващането, че всички в групата имат опит и знания, които могат да споделят и това да бъде ценно за останалите. Най-вероятно това е причината такъв тип обучение да се асоциира с успех.


Каква е ползата?


• Мотивиращо и безопасно пространство за проучване и експерименти. Експериментирането ускорява ученето, а поощряването от останалите и усещането за безопасност ускоряват експериментирането. Възприятието за безопасност често се оценява по-високо в среда, в която има хора на една възраст, среда, в която хората са равностойни.

• Нови отношения и смислени приятелства.

• Развитие на умения за сътрудничество и ново разбиране за това как да се организираме по начин, който е лишен от йерархия и е безпристрастен.


Предизвикателства


• Ако обучението се осъществява от хора, които са равнопоставени, участниците допринасят за обогатяване на преживяването. Това означава, че планът, по който ще се водите, не може да бъде изцяло начертан предварително, а обучението не може да се води изцяло по заложен сценарий. Това, което установихме в рамките на процеса е, че има пречки основно в комуникацията.

• Да продължавате да носите отговорност пред останалите, след като станете приятели. Усещането, че сте отговорни пред останалите е особено силно, когато хората не ви познават добре, но то може да се размие при развиването на вашите взаимоотношения. Може да са необходими други механизми за отчетност.

• Необходима е по-малко познавателна енергия, за да разберете, че вашият учител е източник на всички знания, които търсите! По-сложно е да се разбере как група от хора може ефективно да обрисува, обменя и споделя своите умения и идеи по взаимноизгоден начин. Разработихме някои подходи, но бихме искали да чуем от други да правят подобни неща.


Допълнителни материали:


Фондация P2P

Моят блог за фондация P2P за използването на подхода за обучение между връстници, за да преосмислим ученето през целия живот.

Обучение, което се направлява от само себе си (самонасочващо се обучение, автодидактизъм)


Простото определение за автодидакт означава човек, който е самоук. Самостоятелно обучаваният е този, който поема инициативата – с или без помощта на другите – за диагностициране на собствените си нужди от знания, за формулиране на цели, за избор на материали или дейности, за прилагане на стратегии и за оценка на резултатите. Този акцент върху задържането на целия процес прави самостоятелното обучение подходящо за вертикално развитие.


Обикновено автодидактът избира темата, учебните си материали и ритъма и ангажираността във времето (за разлика от ученика, който бива обучаван и може да избере само темата). В Enrol Yourself ние осигуряваме ритъма и структурата – но не и учебната програма – за да помогнем на хората да започнат да се самообучават. Повечето възрастни имат много приоритети и поддържането на навик за учене през целия живот заедно с работа или кариера е предизвикателство и вероятно е невъзможно за мнозина без да им бъде подадена ръка.


Обучението, което се насочва от само себе си не означава, че нямате външен принос или учители, а че вие сте носителите на визията – и задавате своя собствена бариера, която да прескочите. Идеята е да намерите учителя, от който се нуждаете, и имате свободата да отхвърляте някои учения, да залитате към други, да събирате идеи от различни области и да нарушавате статуквото. Хал Вариан, главният икономист на Google, е един от много хора, които публично заявяват, че това да се учиш как да учиш ще се превърне в най-ценния инструмент на бъдещето, тъй като работниците непрекъснато трябва да усъвършенстват своите умения и способности, за да се адаптират към динамиката на работно място.


Насочването на вашия собствен процес на учене ще стане по-важно не само поради необходимостта от повишаване на квалификацията, но и защото тези скоростни промени ще затруднят още повече учебните институции да пренаписват съдържанието на курсове, свързани с бързо променящи се области и дисциплини.


Каква е ползата?


• Развитие на когнитивна гъвкавост, стратегическо решаване на проблеми и чувство на комфорт при поемането на отговорност, при поемане на лидерска позиция и при несигурност от това, че не винаги знаем дали правим нещо по „правилния“ начин.

• Разработване на внушително портфолио и достигане до решение.

• Поставянето на собствена летва за успех може да бъде наистина утвърждаващо преживяване, стига да търсите обратна връзка. Но мотивацията ви трябва да дойде отвътре, а не да зависи от външни фактори.


Предизвикателства


Както бе споменато по-горе, трудно е да се придържате към визията за вашето обучение, вземайки предвид и други приоритети, и това само по себе си е умение, което само ще се затвърди с практиката.

• Може на моменти да се чувствате сами в това да носите отговорността за вашето обучение и може да се сблъскате с отхвърляне, когато потърсите наставник например. Чрез комбиниране на самонасочващото се обучение с безйерархичния подход, тази самота може да се трансформира в устойчивост, която е необходима, за да се справите със спънките.

• Има риск да повтаряте (вместо да надграждате) работата на другите. Ето защо подкрепата за самостоятелно обучение винаги трябва да подчертава важността на търсенето на съвет, наставничество, подкрепа и обратна връзка, за да не се случва то „във вакуум“.


Хора, организации и книги за референция:


Hayy ibn Yaqdhan — Класика от Средновековната ислямска философия, чиито главен герой се счита за архетипния автодидакт.

Да хакнеш своето образование“ – Дейл Дж. Стефанс

Невежият учител“ от Джак Рансиер – описва еманципаторното образование на Джозеф Якотот, философ на образованието след революцията, който открива, че може да преподава неща, които не познава.


Трите стълба, на които се основава философията на ученето.

Учене, основано на дизайна (проектно, експериментално, основано на предизвикателство, обучение чрез правене (action learning)


Този тип обучение се дефинира чрез активно проучване на предизвикателствата или проблемите в реалния свят за придобиване на по-задълбочени знания и създаване на нови интервенции, отговори или решения. Обучението, ръководено от дизайнa, може да ви помогне да изградите и задържите мотивация за учене, като внушавате живота си с цел и създавате всякакви възможности за участие в света. Подходът, ръководен от дизайна, по своята същност е базиран на проект и всеки проект трябва да бъде управляван. Това означава, че има много общо между хората, които минават през един и същ процес – дори и проектите им да са съвсем различни.

Управлението на проект прилича на управлението на бизнес и изисква множество умения да бъдат вплетени в една практика. Проектът е реален и следователно е основа за експериментиране и даване на обратна връзка. Проектът предполага продължителен период от време и разширено проучване, което отразява естеството на професионалната работа и отразява сложността на предизвикателствата, които не се разделят просто на дисциплини.


Проектите в Enrol Yourself са озаглавени с учебни въпроси с отворен край, който са зададени от участниците, за да сложат рамка на своите цели и да насочват процеса на проучване. Установено е, че този тип обучение има много ползи за учащите и техните общности, включително положително въздействие върху оценката за себе си; високи нива на активна ангажираност; изграждане на взаимоотношения; и справяне с реални проблеми в общността. Обещанието да видим съвсем реално въздействие се превръща в мотивация за учене.


Ученето, базирано на проект набляга върху дейности, които са предвидени в дългосрочен план, интердисциплинарни и задвижвани от учащите. За разлика от обученията, които се водят от преподавател, проучването, основано на проект набляга на съвместната или индивидуална конструкция на артефакти, за да представи това, което е научено. Този фокус върху създаването на нещо ценно означава, че обучаемият е в състояние да докаже своите възможности – без изпити или тестове.


Каква е ползата?


Развитие на преносими умения, които ще бъдат приложими за справяне с различни предизвикателства.

Този подход винаги изисква сътрудничество на различни етапи от процеса на разработване на проекти. Чрез сътрудничество се развиват поддържащи взаимоотношения, както и уменията за сътрудничество.

Чувството за автономност за избор на проблем, с който трябва да се справите помага да се развие вътрешна мотивация, усещане за цел и лична увереност.


Предизвикателства


Естествено е целите на проекта да излязат извън учебното преживяване или програма, така че е възможно да бъде трудно да се измери постигнатото или да се разбере дали участниците са постигнали това, което са искали да постигнат. Подходът, ръководен от дизайна, често води до повторения, докато научите повече и експериментирате.

• Независимо дали учащите се справят с лични предизвикателства, или с големи социални проблеми, по всяка вероятност те са важни и полезни, но ще отнемат време. Това понякога може да предизвика изчерпване на емоцията.

• Обучаващите се може да имат пропуски в уменията, които ще спънат някои аспекти на техния проекти, докато не се запълни тази празнина.


Хора, организации и книги за референция:


Ръководство за ръководството: Богата колекция от инструменти, свързани с дизайна

Доклад: Ръководство на учителя за обучение, базирано на проекти.

Училище 21: Пример за училище, което използва обучения, основани на проекти, свързани с целия им учебен план.

Автор: Зара Дейвидсън

Превод: Десислава Пътева

--

Впуснете се в 14-дневната ни трансформационна програма "Бъди дизайнер на живота си" или изберете индивидуалните модули, към които имате най-силен интерес. Разгледайте и целогодишният ни планер, с който ефективно можете да полагате цели и да ги постигате, като задавате свои собствени крайни срокове.

--

Разгледайте обучителните ни програми "Креативно лидерство" и "Дизайн мислене". Сега напълно адаптирани и за онлайн формат. --- За още вдъхновение на тема дизайн, креативност и иновации, посетете нашия Design and Creativity shop. ---

Последвайте ни в социалните мрежи и никога не изпускайте събитие или интересна история: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram и Youtube


Comments


bottom of page