СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Културен център G8, София

ул. "У. Гладстон" №8

Социално предприемачество - наука за промяна

 

Социалното предприемачество привлича много таланти, средства и внимание. Социалните предприемачи са хора с иновативни решения на най-големите предизвикателста пред обществото ни. Вместо да оставят решенията на проблемите на администрацията или големия бизнес, те идентифицират неработещите области и променят системата, убеждавайки цялото общество да смени посоката.

 

АКО ВИЕ ИСКАТЕ ДА СТЕ ТАКЪВ АГЕНТ НА ПРОМЯНАТА, ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ

 • Опознаете света на социалното предприемачество и хората в него 

 • Идентифицирате възможности за социална иновация и социално предприятие

 • Научите техники за креативност и генериране на идеи, които ще ви помогнат да избистрите концепцията си

 • Знаете как да постигнете едновременно и положителна социална промяна и финансова стабилност

 • Усвоите как да разработите бизнес модела си

 • Научите за инструменти за оценка на социалното въздействие на идеята си и тяхното приложение

 • Разберете как да намерите финансиране за идеята си

ЗА КОГО Е

 

 

Неправителствени организации и граждански сдружения, които искат да променят начина си на финансиране

 

Стартиращи или зрели предприемачи със социално значима идея

 

Хора с идеи за промяна, които искат да ги реализират, но не знаят как.

 

ПРОГРАМА

09:15 - Регистрация

09:30 - Сесия I – Какво е социално предприемачество?

Какво представлява светът на социалното предприемачество? 

 

10:10 – Сесия ІI – Методи и инструменти на социалното предприемачество

Създаване на бизнес модел. Практика и примери

 

11:00 - Кафе пауза 

 

11:30 – Креативност, иновации, промяна: техники за генериране на идеи

Практични методи за създаване на нови услуги, продукти и бизнес модели

 

12:40 – Практически модул  

 

13:30 - Обяд

 

14:30 – Сесия III – Създаване на влияние (импакт) и мащабиране

Методи и техники за усилване на въздействието и развитие и разширяването на влиянието / Измерване на влиянието

 

15:30 - Кафе пауза

 

15:50 – Практически модул - работа с Business Model Canvas

 

17.00 – Сесия IV - Как да финансираме идеята си? Възможности в България

Дискусии и Въпроси и отговори

 

17.30 - Финална сесия - Какво предстои в България? С С

С 

18:00 - Край на обучението  

ФОРМАТ

Обучението e интерактивно и практически насочено, включва много примери от България и света и е изцяло съобразено с българската действителност.

Няма нищо по-мощно от нова социално значима идея в ръцете на стартиращ предприемач.

ЛЕКТОРИ

Теодора Иванова-Вълева

Експерт в Институт "Отворено общество", пряко отговарящ за дизайна, разработката и управление на проекти и програмен координатор на тематична област към програмата за подкрепа на НПО в България. Преди това се е занимавала с управленско консултиране и програми за обучение на магистрати.  

Повече от 15 години е свързана с разработването и управление на проекти и познава в детайли техните специфики. Работила е с всички видове донори и програми за финансиране, познава различните форми за набиране на финансови средства (fundraising), подготвя стратегии за развитие, планове за набиране на средства на НПО, планове за управление на качеството, стратегия за комуникация. Има сериозен опит в управлението на грантови схеми, оценка на програми и проекти, ивент мениджмънт и работа с медии. Сертифициран обучител е и създава и преподава програми за обучение по темите фъндрейзинг, социално предприемачество, европейски и донорски програми за финансиране, управление на проекти. Страст – промяната, която идва от нас.

Елеонора Карнаса

Елеонора Карнаса е дизайнер на услуги, част от Designthinkers Group, Холандия. В момента работи в 4-месечни акселераторски програми на ING Bank в Холандия, Румъния и Германия.

Преди това е работила като ръководител на „Европейски иновационен и информационен център“ към Българската търговско-промишлена палата; като ръководител на международни проекти, както и с едни от най-бързо развиващите се български компании като сертифициран консултант по оценка на иновационен капацитет.

Специализира иновационен мениджмънт в European Innovation Management Academy и дизайн на услуги в Central Saint Mаrtins, University of the Arts, London.

Основател е на Фабрика 360, консултантска агенция в областта на дизайна на продукти и услуги, разказвачество, креативност и социални иновации. Съосновател на Service Design Network Bulgaria.

СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ

Искрен Кръстев​

Предприемач, Инвеститор, Визионер. Председател на УС на GEM България - глобалният предприемачески мониторинг, който е най-мащабното проучване на предприемачеството в света. Искрен участва като лектор на множество форуми и конференции на тема предприемачество и  член на жури на национални и международни предприемачески състезания. Ментор е в Start It Smart и в Endeavor Bulgaria. Endeavor Global избира и подпомага предприемачи с растящи бизнеси и имащи потенциала да променят страните си и света и да са тези, които могат да бъдат ключови фактори за дългосрочен икономически растеж, създаване на работни места и иновации.

Български център за нестопанско право

Създаден през юли 2001 г. като фондация в обществена полза. Мисията на БЦНП е да оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България, като я следва, вярвайки, че развитието на правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.

Sofia, Bulgaria

 

+359 887 922 973

    

 

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Instagram Icon