Умни комуникации за НПО

16 април 2016г.

Културен център G8, София

ул. "У. Гладстон" №8

Анита Байкушева

Експерт в Институт „Отворено общество“, занимава се с управлението на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и с изследвания на качеството на висшето образование. От 2007 г. работи в неправителствения сектор в областта на образованието, публичните политики и социалната сфера. Има опит като фасилитатор на фокус-групи и дискусионни панели по темите демокрация, добро управление и европейско гражданство. Обучител в младежки тренинги по неформалното образование, междукултурен диалог, доброволчество, младежко участие и обмени.

Елеонора Карнаса

Основател на Фабрика 360 и мениджър "Бизнес развитие" в Kratos Technology. Като ръководител на "Европейски иновационен и информационен център" в Българската търговско-промишлена палата Елеонора специализира в оценка на иновационния капацитет на българския бизнес, източници на финансиране за неправителствените организации и бизнеса и управление на комуникационни кампании. Комуникационен "шампион" за България на най-голямата бизнес консултантска мрежа в света Enterprise Europe Network и автор на 3 комуникационни стратегии и планове за разпространение на резултатите. Менажира комуникационните дейности на международни консорциуми по рамковите програми на ЕС. Разработва и прилага обучителни програми на тема алтернативно финансиране, crowdfunding, дизайн мислене и приложна креативност.        

Слабост: Facebook и разказвачество

 

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Ася Моллова

 

 

Ася Моллова е старши ПР експерт в агенция Интеримидж и комуникационен консултант на свободна практика. Занимава се с планиране на цялостна комуникация, работа със социални и традиционни медии и изграждане на марки. Работи основно за клиенти в автомобилната индустрия, в търговията на спортна екипировка и в организационните обучения. Отговаря за кампанията на ЕК за устойчива градска мобилност "Do The Right Mix: Придвижвай се разумно" у нас. Има опит в комуникирането и работата с НПО в рамките на различни проекти, финансирани по различни донорски програми. Работила е и като журналист, сега води обучения за работа с медиите и пише за удоволствие.

Общуването създава общности

 

           Комуникирайте ефективно, за да популяризирате      каузите си и печелите съмишленици и ресурси

 

ЩЕ НАУЧИТЕ

ТОВА ОБУЧЕНИЕ Е ЗА ВАС, АКО ИСКАТЕ ДА

 • Общувате ефективно

 • Разработвате силни послания

 • Правите въздействащи презентации

 • Развивате стратегически комуникации 

 • Диверсифицирате комуникационните

       си канали и бъдете разпознаваеми в

       социалните мрежи

 • Повишите уменията си за работа с медии

 • Максимизирате ползите от присъствието

       си във Facebook

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Как да формулирате успешни послания и да правите въздействащи презентации

 

Методи и модели за разработване на комуникационен план

 

Как да работите с традиционни медии

 

Как да сте по-видими в социалните мрежи

 

ПРОГРАМА

 

09:15ч. - регистрация

09:30ч. - начало

 

Сесия I: Кой е тук?

Сесия ІI: Принципи на ефективната комуникация

Сесия ІII: Общувай умно – стратегическите комуникации

 

Кафе пауза

 

Сесия ІV: Силните послания

Сесия V: Въздействащите презентации

 

Обяд

 

Сесия VI: Разказвачество за НПО

 

Кафе пауза

Сесия VII: Социални медии и комуникация в дигиталната ера

Сесия VIII: Дискусия и обратна връзка

 

 17:45 - край

ФОРМАТ

Обучението e интерактивно и практическо:

 

 • Ще тестваме он- и оф- лайн инструменти

 • Ще “репетираме” презентации и кратки представяния

 • Ще дискутираме конкретни кампании.

 

След края на обучението ще разполагате с основите на Вашата комуникационна стратегия!

 

ЗА КОГО Е

Програмата на Фабрика 360 е разработена специално за нуждите на българските неправителствени и граждански организации, неформални групи, граждани и доброволци.​

“Комуникацията е умение, което можеш да научиш… Ако имаш желание да работиш над нея, можеш бързо да подобриш качеството на всяка една част от живота си.” –

- Брайън Трейси,

предприемач и бизнес лектор

Sofia, Bulgaria

 

+359 887 922 973

    

 

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Instagram Icon