top of page

Дизайн на услуги

24 септември 2020 | 09:30 -13:30 ч.

ул. "Кричим" №16, София

Дизайн на услуги

Полудневно обучение, посветено на подхода дизайн на услуги.


Дизайнът на услуги е метод за проектиране или подобряване на качеството на услуги от гледна точка на потребителя, на човека. В основата на дизайна на услуги е процесът на дизайн мислене. Дизайн мисленето е широкоспектърна методология за иновации, която поставя в центъра си потребителските опит и преживяване.

Методологията може да бъде дефинирана като комбинация от емпатия към човека и контекста на проблема, креативен творчески подход при търсенето на идеи и рационалност при анализа, и подбора на решения.
Процесът е ясно структуриран и има последователност от стъпки, които се следват в процеса за постигане на желания резултат.

Подходът се базира на вярването, че без емпатия и разбиране на потребителя не е възможно да се създаде или подобри дадена услуга, така че да обслужва нуждите, очакванията и желанията на човека. 

📕Какво ще научите:

1. Какво е Дизайн на услуги и какви са неговите фази
2. Какви инструменти можете да използвате, за да подобрите дизайн процеса си

👫 Кой може да участва:

- стартъпи
- служители в микро предприятие
- самостоятелно заети лица
- учебни заведения
- екипи от иноватори
- предприемачи
- социални иноватори
- фрийленсъри

Такса участие: безплатно

ПРОГРАМА

24 септември 2020 г., четвъртък

09:30 - Регистрация и кафе

10:00 - Какво е дизайн на услуги

           Какви инструменти, канави и карти се използват 

           при дизайн процеса

13:30 - Край