Grungy Tiling Transparent
Фабрика 360 лого transparent.png

 СЪРВИЗ ЛАБ 

 ЕМПАТИЯ 

 КРЕАТИВНОСТ 

 СТОРИТЕЛИНГ 

 ПРОТОТИПИРАНЕ 

 17 и 18 ноември 2020 г. 

Дизайнът на услуги и дизайнът на платформи или екосиситемното мислене са две бизнес методологии, намиращи се в основата на успеха на най-големите, могъщите и бързо развиващи се компании в света. Това събитие ще ви запознае с двата подхода и общото, което имат помежду си, а именно предприемаческите умения, които са свързани с приложението им: емпатия, креативност, сторителинг и прототипиране.

Дизайнът на услуги е базиран на дизайн мислене и е свързан с намирането на проблема, който си струва да бъде решен. Това е системен подход за създаване на решения, основаващ се на опознаване на нуждите, мотивацията, поведението и желанията на клиентите.

“Дизайнът на услуги помага на организациите да виждат услугите си от гледна точка на клиента като балансира нуждите на клиента с нуждите на бизнеса.”

                                            - Меган Ерин Милър

Създаването на стратегия за свързване на потребители, независимо дали те са физически лица или организации, в екосистема е най-добрият начин, по който компаниите днес могат да генерират органичен растеж и да спечелят ключови позиции на конкретен пазар.

“Бизнес модел, който позволява на много страни (производители и потребители) да си взаимодействат чрез предоставяне на инфраструктура, която ги свързва.”

                                               - Санджит Чудари

Grungy Tiling Transparent

  Campus X 

Event Center 

София,  ул. „Кръстю Раковски“ 30, сграда 4

 

17 ноември | МЕТОДОЛИГИИ

 09:15 - 13:00 

Проект Сървиз Лаб - интерактивен портал за развиване на предприемачески умения на базата на дизайн на услуги платформи

Елеонора Карнаса, Фабрика 360

Дизайн на услуги за оценка на умения

Amber Hoefkens, Artesis Plantijn (видео)

Геймифициране на ученето на умения - четири игри за развиване на лидерски и комуникационни умения, гъвкавост и решаване на проблеми 

Lieselotte Verplancke, Syntra West

Healthyco - Платформа свързваща пациенти със здравни специалисти от страната и чужбина, за да се консултират за медицински проблем

Стоян Дипчиков, основател

nPloy - платформа, свързваща работодатели и търсещи работа по бърз, интерактивен и неформален начин

Bum Bam - платформа, свързваща собственици на дворове с дигитални номади, желаещи да работят сред природата 

Илия Дечков и Иван Борисов, основатели

AirLeaf - дизайн на услуги за създаване на маските AirLeaf

Петър Живков, основател и изпълнителен директор

Дизайн на услуги по време на пандемия - казус от launchlabs Sofia

Кристина Петрова и Вероника Петрова

            

18 ноември | УМЕНИЯ

 09:15 - 13:00 

 Емпатия 

Дизайнът на услуги и платформи не може да започне без по-задълбочено разбиране на хората, за които проектирате. В тази работилница-приключение ще се опитате да разберете чужите нужди, мисли, емоции и мотивация.

 Креативност 

Творческият елемент на дизайна на услуги и платформи се намира в методите, използвани за намиране на решения на клиентски и пазарни проблеми. В тази работилница ще се забавлявате с един от най-нестандартните начини за генериране на идеи. 

 Прототипиране 

Прототипът е прост експериментален модел за тестване на вашата идея и събиране на обратна връзка от клиентите ви. Спомняте ли си ранното си детство, когато сте играли с хартия, пластилин и конструктор? Тази работилница се доближава много до детските ви игри.

 Сторителинг 

На разположение на всички създатели на услуги и екосистеми е мощен инструмент, който не използваме достатъчно често - разказването на истории. В тази работилница ще научите как да разказвате въздействащи истории. Отборът победител ще получи специална награда!

            

С включени кафе паузи и материали

 

Проект Сървиз лаб е синергия между Фабрика 360 и университет Артесис Плантийн, Белгия. Двете организации работят съвместно за развиване на предприемачески умения и улесняват достъпа до иновативни световни методологии за стартиране на бизнес, разработване на печеливши продукти и услуги, внедряване на платформен бизнес модел и тестване на решения. Целта ни е да стимулираме самостоятелната заетост и предприемачеството в България.

Проект Сървиз Лаб е финансиран от ОП "Развитие на човешки ресурси" 2014-2020 г. по линия на Европейския социален фонд.

Здравейте! Ние сме Фабрика 360, агенция за дизайн и иновации. Помагаме на организации, екипи и хора, които искат да се транфсормират в по-добра версия на себе си. Знаем, че промяната е едновременно повод за страх, но и голяма възможност. Можем да ви помогнем да направите първите крачки чрез програмите ни по дизайн мислене, дизайн на услуги, креативно лидерство, сторителинг, дизайн на платформи и експериментиране.

Работим с корпоративни клиенти, стартъпи и неправителствени организации за проучване на клиентски нагласи, идентифирциране на бизнес възможности, генериране на идеи, прототипиране и тестване.

 

 

Campus X

Event Center

гр. София, 

ул. „Кръстю Раковски“ 30, сграда 4

unnamed (1).png

Campus X e водещ хъб за иновативни компании и  талант в Югоизточна Европа и най-голямото споделено работно пространство в България, 

обединяващо всичко необходимо за успех под един покрив.

Работилницата за  емпатия  е на базата на игра, разработена от Тимур Кречетов и Сергей Карпов от Customer Journey Lab.

 

Събитието се реализира в рамките на проект BG05M9OP001-4.003-0007-C02 "Сървиз Лаб", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси" 2014-2020 г. по линия на Европейския социален фонд.