top of page

Дизайнът на услуги и дизайнът на платформи или екосиситемното мислене са две бизнес методологии, намиращи се в основата на успеха на най-големите, могъщите и бързо развиващи се компании в света. Това събитие ще ви запознае с двата подхода и общото, което имат помежду си, а именно предприемаческите умения, които са свързани с приложението им: емпатия, креативност, сторителинг и прототипиране.

Научете повече за двете методологии и уменията, които те развиват от нашите експерти и гост лектори:

Screenshot 2020-12-03 at 11.38.05.png
Service Lab logo.png

Проект Сървиз Лаб - интерактивен портал за развиване на предприемачески умения на базата на дизайн на услуги и платформи, Елеонора Карнаса, Фабрика 360 

Screenshot 2020-12-03 at 11.03.17.png
Service Lab logo.png

Геймифициране на ученето на умения - четири игри за развиване на лидерски и комуникационни умения, гъвкавост и решаване на проблеми 

Lieselotte Verplancke, Syntra West

            

Screenshot 2020-12-03 at 11.00.52.png

nPloy - платформа, свързваща работодатели и търсещи работа по бърз, интерактивен и неформален начин

Константин Цонев        

Screenshot 2020-12-03 at 10.51.33.png
Service Lab logo.png

AirLeaf - дизайн на услуги за създаване на маските AirLeaf

Петър Живков, основател и изпълнителен директор          

Group 40.png
Screenshot 2020-12-03 at 11.05.39.png

Дизайн на услуги за оценка на

умения, Amber Hoefkens, Artesis Plantijn

Screenshot 2020-12-03 at 10.55.31.png

Healthyco - Платформа свързваща пациенти със здравни специалисти от страната и чужбина, за да се консултират за медицински проблем, Стоян Дипчиков, основател            

Screenshot 2020-12-03 at 10.53.29.png

Bum Bam - платформа, свързваща собственици на дворове с дигитални номади, желаещи да работят сред природата 

Илия Дечков и Иван Борисов, основатели

Service Lab logo.png
Screenshot 2020-12-03 at 10.58.10.png

Дизайн на услуги по време на пандемия, launchlabs Sofia, Кристина Петрова и Вероника Петрова 

Platform diagram.png

Дизайнът на услуги е базиран на дизайн мислене и е свързан с намирането на проблема, който си струва да бъде решен. Това е системен подход за създаване на решения, основаващ се на опознаване на нуждите, мотивацията, поведението и желанията на клиентите.

“Дизайнът на услуги помага на организациите да виждат услугите си от гледна точка на клиента като балансира нуждите на клиента с нуждите на бизнеса.”

                                            - Меган Ерин Милър

Group 37.png
SD diagram.png

Създаването на стратегия за свързване на потребители, независимо дали те са физически лица или организации, в екосистема е най-добрият начин, по който компаниите днес могат да генерират органичен растеж и да спечелят ключови позиции на конкретен пазар.

“Бизнес модел, който позволява на много страни (производители и потребители) да си взаимодействат чрез предоставяне на инфраструктура, която ги свързва.”

                                               - Санджит Чудари

Group 48.png

Проект Сървиз лаб е синергия между Фабрика 360 и университет Артесис Плантийн, Белгия. Двете организации работят съвместно за развиване на предприемачески умения и улесняват достъпа до иновативни световни методологии за стартиране на бизнес, разработване на печеливши продукти и услуги, внедряване на платформен бизнес модел и тестване на решения. Целта ни е да стимулираме самостоятелната заетост и предприемачеството в България.

Проект Сървиз Лаб е финансиран от ОП "Развитие на човешки ресурси" 2014-2020 г. по линия на Европейския социален фонд.

Group 52.png

Здравейте! Ние сме Фабрика 360, агенция за дизайн и иновации. Помагаме на организации, екипи и хора, които искат да се транфсормират в по-добра версия на себе си. Знаем, че промяната е едновременно повод за страх, но и голяма възможност. Можем да ви помогнем да направите първите крачки чрез програмите ни по дизайн мислене, дизайн на услуги, креативно лидерство, сторителинг, дизайн на платформи и експериментиране.

Работим с корпоративни клиенти, стартъпи и неправителствени организации за проучване на клиентски нагласи, идентифирциране на бизнес възможности, генериране на идеи, прототипиране и тестване.

 

Group 59.png
Group 53.png

Регистрирайте се, за да получите безплатен достъп до видеата. Линк към видеата ще ви бъде изпратен по имейл на 14 декември.

РЕГИСТРАЦИЯТА Е ОТВОРЕНА ДО 12 декември 2020 г.

Материалите са предназначени за лица, желаещи да започнат собствен бизнес, самостоятелно заети лица, основатели и служители на микро предприятия, предприемачи, социални иноватори, фрийленсъри, обучители, консултанти, екипи от иноватори.

 РЕГИСТРАЦИЯ 

ESF Bulgarian.png

Инициативата се реализира в рамките на проект BG05M9OP001-4.003-0007-C02 "Сървиз Лаб", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси" 2014-2020 г. по линия на Европейския социален фонд.

ОПРЧР Bulgarian.jpg
bottom of page