top of page

Сървиз Лаб

Проект "Сървиз Лаб" е синергия между две европейски организации, които целят съвместно създаване на три социални иновации чрез транснационално сътрудничество по отношение на обмен на опит, добри практики и модели в подкрепа на самостоятелна трудова заетост, предприемачество и създаване на бизнес и организационно развитие чрез дизайн на услуги и продукти, екосистемно мислене, работа от разстояние и интерактивна обучителна платформа.

Фабрика 360 ще създаде методология за дизайн на продукти и услуги, методология за екосистемно мислене (дизайн на платформи) и обучителна платформа. В рамките на проекта ще бъдат организирани отворени обучения и дискусии с целевата група и заинтересованите страни, анализ на добри и иновативни социални практики, оценка и разпространение на постигнатите резултати.

Партньори

DSC_1401.JPG

Елеонора Карнаса

ръководител проект

Фабрика 360

Фабрика 360 лого transparent.png

Фабрика 360 е обучителна и консултантска агенция, специализираща в развитието на на обучителни програми по дизайн мислене, дизайн на услуги, креативно лидерство, дизайн на платформи, разказвачество и иновиране на бизнес модел. 

Foto_Peter.jpg

Питър Дейвид

ръководител проект

Университетски колеж Артесис Плантийн

-

Screenshot 2020-12-26 at 12.36.49.png

Амбър Хофкенс

изследовател

Университетски колеж Артесис Плантийн

-

Screenshot 2019-04-15 at 11.19.54.png

Като университетски колеж АП е много повече от висше учебно заведение. АП е учещ град, обогатяващ таланти, спомагащ за постигане на целите и задълбочаване на мирогледа на студентите. С ентусиазирани преподаватели, прогресивно съдържание, директно и честно лидерство и максимална интеракция и експертиза, АП прави така, че всеки студент да развие пълния си потенциал. 

Интерактивна обучителна платформа

Screenshot 2020-12-26 at 12.11.57.png

Дизайн на

услуги

Дизайн на

платформи

ESF Bulgarian.png

Проект "Сървиз Лаб" се финансира по мярка "Транснационални партньорства" по ОП "Развитие на човешки ресурси" 2014-2020 по линия на Европейския социален фонд.  

Бенефициент: “Фабрика 360“ ЕООД
Обща стойност: 191 105.71 лв., от които 181 550.43 лв. европейско и 9 555.28 лв. национално съфинансиране.​

Начало: 27.12.2018 г.
Край: 27.12.2020 г. 

 

ОПРЧР Bulgarian.jpg
bottom of page