top of page
talking bubbles.png
logo F360.PNG

Service Design 
Masterclass
6-7  Dec

DESIGNING FOR  PEOPLE WITH PEOPLE

We help you to design meaningful digital and physical products, services and experiences your customers love.

3 circles only.png

CLIENT  WORK

Econt 

Improving and communicating a specific service

          Read more

IMG_20210928_172308_edited.jpg

CLIENT  WORK

Cobuilder

Designing onboarding flows for different stakeholders

          Read more

CLIENT  WORK

Pharmalex

Developing over 20 customer personas

          Read more

Screenshot 2021-10-10 at 12_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
IMAG0438_edited.jpg

CLIENT  WORK

ING Netherlands

AI - developing an algorithm ensuring clean data

          Read more

OUR CLIENTS

Boehringer_Ingelheim_logo_logotype-1020762078.png
Screenshot 2022-10-14 at 13.35.32.png

BLOG

PAST EVENTS

Screen Shot 2019-01-18 at 10.14.19.png
Банер.JPG

22.11.2018г.

Фабрика 360 е бенефициент по проект BG05M9OP001-4.003-0007-C02 "Сървиз Лаб", финансиран от ОП "Развитие на човешки ресурси" по линия на Европейския социален фонд.

Период: 27.12.2018 - 27.12.2020г.

Бюджет: 191 105, 71 лв., от които 181 550.43 лв. европейско и 9 555.28 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е да се насърчи транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за стимулиране на самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия.

ESF Bulgarian.png
ОПРЧР Bulgarian.jpg

NEWS

IN THE MEDIA

София

Sofia, Bulgaria

Screen Shot 2018-12-25 at 9.49.08.png
logo.png
bottom of page