Grungy Tiling Transparent
Фабрика 360 лого transparent.png

 СЪРВИЗ ЛАБ 

 ЕМПАТИЯ 

 КРЕАТИВНОСТ 

 СТОРИТЕЛИНГ 

 ПРОТОТИПИРАНЕ 

Събитието ще се реализира като видео конференция на 14 декември. Регистрирайте се ТУК.

Събитието се реализира в рамките на проект BG05M9OP001-4.003-0007-C02 "Сървиз Лаб", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси" 2014-2020 г. по линия на Европейския социален фонд.