ДИЗАЙН НА УСЛУГИ

и

ДИЗАЙН НА ПЛАТФОРМИ

Конференция

ХХ ноември 2020 г.

място...., София

ДИЗАЙН
НА
УСЛУГИ
ДИЗАЙН
НА
ПЛАТФОРМИ

ПРОГРАМА

Събитието се реализира в рамките на проект BG05M9OP001-4.003-0007-C02 "Сървиз Лаб", финансиран от ОП "Развитие на човешки ресурси" по линия на Европейския социален фонд.

Sofia, Bulgaria

 

+359 887 922 973

    

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon